# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1131-DUSTSTORM Aassessment on The Effects of dusts and their damages on economic, social and environmental of Zabol city الهه آهنی، هما ناروئئ، محمود احمدپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1051-DUSTSTORM aeolian sand accumulation forms by barriers pattern (case study: Semnan) ناصر مشهدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1086-DUSTSTORM Analyzing the time series changes trend of the Aerosol Optical Depth (AOD) index of Terra satellite’s MODIS sensor for Jazmorian basin in the southeast of Iran during 2000-2018 پیمان محمودی، اله بخش ریگی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1120-DUSTSTORM An overview of airborne dust characterization in Sistan region, Eastern Iran علی شهریاری مقاله پذیرفته شده است
5 1128-DUSTSTORM A plant windbreak reduces wind speed and sediment flux in Niatak area عباس میری، محسن رضایی ترشیزی، Zhibao Dong، علیرضا شهریاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1052-DUSTSTORM Changing morphology of Crescent dunes to parabolic dunes (Case Study: Damghan Erg) ناصر مشهدی، Amirreza Keshtkar مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1093-DUSTSTORM Climate Change Impacts and Wind-Dust Storm in Helmand River Basin نوراحمد آخندزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1057-DUSTSTORM Dust storm in Southwest Asia and Iran and review of control method سامان ملکی، حسن جمس، ثریا دریکوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1094-DUSTSTORM Effect of Dust ِDeposit on the Growth and Yield of Alfalfa حمید رضا ناصری، حسام احمدی بیرگانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1107-DUSTSTORM How coupled human and climate change affect dust storms; Case study Lower Helmand Basin سعیده ملکی، وحید راهداری، sassan saatchi مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1058-DUSTSTORM Major areas of dust in the world and a review of the Shamal, Frontal, and Convective storms سامان ملکی، حسن جمس، ثریا دریکوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1109-DUSTSTORM Reducing Dust Storm Effects on Architecture and Urban Spaces, Case Study: Sistan فرامرز حسن پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1130-DUSTSTORM Reducing Dust Storm Effects on Architecture and Urban Spaces; Case Study: Sistan فرامرز حسن پور، جمشید داوطلب، ابوالفضل حیدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1042-DUSTSTORM Time series assessment of the variations of the dust and the precipitation; A case study: Zabol area in Sistan and Baluchistan, Iran Mohsen Bagheri، Amirreza Keshtkar مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1079-DUSTSTORM Towards a legal encounter with dust storms in southwestern Asia using regional versions of international environmental law; the ASEAN 2002 Agreement Case اسماء سالاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1090-DUSTSTORM اثرات اقتصادی ریزگردها و اختلال رسانی ناشی از آن بر شبکه‌های برق و آب غلامحسین مرادی، فرنوش دهقان بنادکوکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1127-DUSTSTORM اثر تغییر اقلیم بر معماری بومی سیستان ابوالفضل حیدری، جمشید داوطلب، فرامرز حسن پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1048-DUSTSTORM اثر ذرات گردو غبار بر جامعه از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بین الملل حیدر بامری، بهروز بهبودیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1030-DUSTSTORM ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی پدیده گرد و غبار بر منطقه سیستان از دید ساکنین محلی (مطالعه موردی: شهر زابل) سید هادی طیب نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1059-DUSTSTORM ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ریزگردها و خسارات حاصل از آنها (مطالعه موردی شهرستان زابل) الهه آهنی، هما ناروئئ، محمود احمدپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1113-DUSTSTORM ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در گرد و غبار شهر زاهدان، جنوب شرق ایران علی شهریاری، پریسا کهخا، مریم قربانی مقاله پذیرفته شده است
22 1040-DUSTSTORM ارزیابی آماری میزان آگاهی و سطح نگرش مردم شهرستان زهک از طوفان‌های گرد و غبار (مطالعه موردی، 1392) رضا مومنی، آزاده مجیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1072-DUSTSTORM ارزیابی خسارات اقتصادی خشکسالی و طوفان گرد و غبار در دو دهه اخیر در منطقه سیستان وحید راهداری، سعیده ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1091-DUSTSTORM ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه گوارشی، تنفسی و پوستی با کادمیوم و باریوم غبار ریزشی در اطراف صنایع (مطالعه موردی: صنایع خاک چینی، شیشه، کاشی و سرامیک اردکان) سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا کوچک زاده، حمید سودایی زاده، هادی فرخی، روح الله عسگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1102-DUSTSTORM ارزیابی روند شاخص جذب هواویز (AAI) فصلی ایران مبتنی بر داده های ماهواره ای Nimbus 7، Earth Probe و EOS Aura محمود احمدی، عباسعلی داداشی رودباری، علیرضا شکیبا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1016-DUSTSTORM ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA با تأکید بر معیار فرسایش بادی در منطقه ادیمی دشت سیستان زهره هاشمی، عباس میری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1105-DUSTSTORM ارزیابی طوفان های گردوغبار افغانستان و ایران مورد مطالعه: مناطق روستایی زابل و نیمروز مرتضی اسمعیل نژاد، ملیحه فلکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1084-DUSTSTORM ارزیابی گسترۀ دید افقی رخدادهای گردوغبار با به‌کارگیری عمق نوری هواویزها در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) عاطفه جبالی، محمد زارع، محمدرضا اختصاصی، رضا جعفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1108-DUSTSTORM ارزیابی مدل‌های ضرایب انتشار IVE و SWEEP در تخمین نرخ انتشار آلاینده ها سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا کوچک زاده، حمید سودائی زاده، هادی فرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1062-DUSTSTORM استفاده از تکنیکهای مدلسازی در بررسی پدیدههای جوی گردوغبار در منطقه جنوب غربی آسیا زهرا دهقان منشادی، زهرا دهقان منشادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1013-DUSTSTORM استفاده از مدیریت مطلوب منابع خاک و ترسیب کربن در مبارزه با ریزگردها ملیحه امینی، نرجس اکاتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1005-DUSTSTORM امکان سنجی تولید علوفه از پنج گیاه شورپسند در ایران مهدی کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1089-DUSTSTORM انگشت نگاری، رویکردی نوین در منشأیابی گردوغبار مهین حنیفه پور، غلامرضا زهتابیان، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، حسن خسروی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1017-DUSTSTORM بحران تخریب سرزمین در دشت سیستان زهره هاشمی، محمدعلی حکیم زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1125-DUSTSTORM برآورد خسارت اقتصادی خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار بر بخش صیادی در تالاب هامون (در سال 96) علی خسروانی زاده مقاله پذیرفته شده است
36 1073-DUSTSTORM بررسی اثرات و راهکارهای پدیده جوی گرد و غبار در شرق و جنوب‌شرقی ایران زهرا دهقان منشادی، اکرم بمانی خرانق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1075-DUSTSTORM بررسی اثرات و راهکارهای پدیده جوی گرد و غبار در مناطق شرقی و جنوب‌شرقی ایران زهرا دهقان منشادی، اکرم بمانی خرانق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1112-DUSTSTORM بررسی ارتباط میزان غلظت گرد و خاک معدنی و عمق نوری هواویزها در فرودگاه مهرآباد تهران فرزانه عبدالهی بهادری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1081-DUSTSTORM بررسی پارامترهای اقلیمی موثر بر پدیده گرد و غبار در منطقه گچین مرجان درپریش، احمد پهلوانروی، حمید غلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1066-DUSTSTORM بررسی پیامدهای زیست محیطی گرد وغبار بر فراوانی و تراکم پرندگان زمستان گذران سیستان ام البنین محمدپور، وحید پورمردان، حسین عسکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1000-DUSTSTORM (R1) بررسی پیشرفت تپه های ماسه ای در دشت سیستان و تاثیر آن بر زندگی مردم فاطمه فیروزی، نورالله نیکپور، زینب رخشانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1110-DUSTSTORM بررسی تاثیرگردوغبار بر کیفیت زندگی روستاییان در جنوب خراسان جنوبی مرتضی اسمعیل نژاد، ملیحه فلکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1069-DUSTSTORM بررسی تغییرات آبگیری تالاب هامون در طی سالهای 1389 الی 1398 با استفاده از داده های ماهواره ای وحید راهداری، سعیده ملکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1118-DUSTSTORM بررسی تغییرات روند اقلیمی شهرستان سرباز طی بیست دوسال گذشته محمد برهانی مقاله پذیرفته شده است
45 1092-DUSTSTORM بررسی توان حمل ماسه در غرب استان تهران مهین حنیفه پور، غلامرضا زهتابیان، حسن خسروی، لیلا بیابانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1077-DUSTSTORM بررسی جنبه‌های کاربردی مدل‌های پخش و پراکنش گوسین در مسائل زیست محیطی و بهداشتی گرد‌و‌غبار سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا کوچک زاده، حمید سودائی زاده، هادی فرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1021-DUSTSTORM بررسی چالش های مدیریت بحران ریزگردها و گرد و غبار در منطقه سیستان میثم قیومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1115-DUSTSTORM بررسی خصوصیات زیستی طوفان‌های گرد و غبار مسعود علی صوفی، علی شهریاری، ابراهیم شیرمحمدی، بهمن فاضلی نسب مقاله پذیرفته شده است
49 1111-DUSTSTORM بررسی داده های بادسنجی غرب استان تهران مهین حنیفه پور، غلامرضا زهتابیان، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، حسن خسروی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1023-DUSTSTORM بررسی روند تغییرات آلاینده PM10 و سرعت باد در شهرستان آبادان در سال1395و 1396 نعیمه ربیع عرب، حسین محمد عسگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1063-DUSTSTORM بررسی شرایط و تغییرات پدیده جوی گردوغبار محدوده دشت یزد-اردکان(مطالعه ی موردی استان یزد) در بازه زمانی پاییز 1397-1392 زهرا دهقان منشادی، زهرا دهقان منشادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1132-DUSTSTORM بررسی طوفان و کانون‌های برخاست ریزگرد در شرق کشور ایران میثم امیری، علیرضا نورافر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1050-DUSTSTORM بررسی عمق نوری هواویزها هنگام رخدادهای گرد و خاک در استان کرمان در سال2017 احسان حسین زاده پشترودی، ساویز صحت کاشانی، تورج جدیدی دورباش، زهرا نجفی نیک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1020-DUSTSTORM بررسی یکی از چشمه‌های گسیل گردوخاک به استان قم در تاریخ: 95/03/29 (مطالعه موردی) محمد جواد ترابیان، حسین مددکار، مرتضی صبوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1047-DUSTSTORM بررسی مشکلات زیست محیطی تالاب هامون از منظر حقوق محیط زیست حیدر بامری، عسکر جلالیان، حلیمه پیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1003-DUSTSTORM بررسی مطالعات صورت گرفته تشخیص و پایش طوفان‌های گرد و غباری در ایران ندا نجفی کلیانی، ابوالفضل رنجبر فردوئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1100-DUSTSTORM بررسی منشا ریزگردها و تاثیرات آن بر آلودگی هوا غلامحسین مرادی، الهام اپراجونقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1014-DUSTSTORM بررسی منشأ طوفان های گرد و غبار در ایران و راهکارهایی جهت کاهش آن نرجس اکاتی، ملیحه امینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1007-DUSTSTORM بررسی منشا و منابع طوفان های گرد و غبار در مناطق مختلف ایران خوشناز پاینده، محمد ولایت زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1004-DUSTSTORM بررسی مولفه های اقتصادی و اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان با تاکید بر نقش ریزگردها(مطالعه موردی:شهر سردشت) خالد علی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1026-DUSTSTORM بررسی همدیدی و شبیه سازی 2 توفان همزمان گردوخاک در مناطق شرق و شمال‌شرقی ایران سارا کرمی، نسیم حسین حمزه، فائزه نوری، عباس رنجبر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1038-DUSTSTORM بررسی و بارز سازی طوفان‌های گردوغبار جنوب و جنوب شرق استان کرمان با استفاده از سنجش‌ازدور حکیمه صنعتی، رضا جعفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1080-DUSTSTORM بررسی ویژگی‌های لایه مرزی جوی همراه با رخداد گردوخاک در فصل تابستان در جنوب شرق ایران: مطالعه موردی رخداد گردوخاک 7تیرماه 1387شهر زابل نوشین خدام، سحر تاجبخش، عباسعلی بیدختی، ساویز صحت کاشانی، عباس رنجبر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1049-DUSTSTORM بررسی ویژگی‌ها و ارائه دستورالعمل امکان استفاده پلیمرها در کاهش فرسایش بادی و ریزگردها فرزاد حیدری مورچه خورتی، راضیه صبوحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1008-DUSTSTORM بررسی و شبیه سازی یک مورد توفان شدید گردوخاک در مناطق جنوب شرقی ایران سارا کرمی، نسیم حسین حمزه، عباس رنجبر، فائزه نوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1116-DUSTSTORM بررسی وضعیت ریز گردها در استانهای غربی و جنوب غربی ایران فاطمه توسل مقاله پذیرفته شده است
67 1144-DUSTSTORM برنامه ریزی منابع آب تحت سناریو های مختلف الگوی کشت در دشت نجف آباد اصفهان میثم راهداری، روح الله تقی نژاد، روح الله هوشیاری پور، مجتبی شوریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1147-DUSTSTORM پایش جابجایی تپه های ماسه ای در منطقه سیستان با استفاده از سنجش از دور رقیه دلارام، صمد فتوحی، حسین نگارش، مسعود سیستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1029-DUSTSTORM پهنه‌بندی وقوع تعداد روز‌های گرد و غبار و ارتباط آن با پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی ( استان آذربایجان شرقی) فیروز آقازاده، اکبر حسین نژاد، رامین قاسمی، مهدیه ختامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1009-DUSTSTORM تأثیر آلاینده های بیولوژیکی و گردوغبار بر سلامت ساکنان در داخل ساختمان ها سارا جلیلی، جمال خداکرمی، زینب طولابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1015-DUSTSTORM تاثیر تغییرات بارش و رطوبت بر رخداد توفان‌های غبار دراستان خوزستان در بازه زمانی 1396-1394(ماهشهر) سحر خوشنود، حسین محمد عسگری، سید محمد میر مظلومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1140-DUSTSTORM تاثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش پهنه ایران با استفاده از اطلاعات شبکه عصبی مصنوعی میثم راهداری، فرهاد هوشیاری پور، ثنا بیگی نصیری، فرشاد کوهیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1141-DUSTSTORM تاثیر ریز گردها بر عملکرد و فعالیت های ترویجی در حوزه ی کشاورزی صائمه راهداری، ولی اله سارانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1041-DUSTSTORM تأثیر عملیات احیاء در بازیابی برخی از جنبه‌های ساختاری اکوسیستم بیابان (مطالعه موردی: منطقه سیف‌آباد، شهرستان نیکشهر) مسافر دیدا، مجید آجورلو، سعید محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1096-DUSTSTORM تأثیر گرد و غبار بر ظرفیت برد گردشگری کوه خواجه سیستان حسین جانپرور، وحید پورمردان، ام البنین محمدپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1044-DUSTSTORM تحلیل آماری مخاطره گرد و غبار و روند تغییرات آن(مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) اکبر حسین نژاد، فیروز آقازاده، رامین قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1065-DUSTSTORM تحلیل توفان های گردوغبار در محدوده جازموریان با استفاده از تصاویر ماهواره ای سودابه نامداری، فرهاد سرداری، علی حاجیبگلو، غلام رضا اباذری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1117-DUSTSTORM تحلیل رفتار بلندمدت عمق اٌپتیکی آئروسل (AOD) در دشت سیستان با استفاده از مدل MERRA-2 کوهزاد رئیس پور مقاله پذیرفته شده است
79 1037-DUSTSTORM تحلیل فضایی - زمانی غلظت گردوغبار در سیستان و بلوچستان با استفاده از سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: گردوغبار 12 آگوست 2008). حسین راهی زهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1106-DUSTSTORM تحلیل همدید رخداد شدیدترین توفان‌های گردوخاک در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی 11 تا 14 آگوست 2018) زهرا یارمرادی، بهروز نصیری، غلام حسن محمدی، مصطفی کرمپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
81 1104-DUSTSTORM تحلیل همدیدی فراگیرترین توفان منطقه‎ای گردوغبار بهاره ایران در دو دهه گذشته آذر بیرانوند، قاسم عزیزی، امید علیزاده چوبری، علی درویشی بلورانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
82 1097-DUSTSTORM تحلیل و بررسی روند تغییرات پدیده گرد و غبار و طوفان های گرد و غباری در جنوب غرب آسیا(ایران) حسین ایمانی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1083-DUSTSTORM تخمین حداکثر سرعت باد در منطقه سیستان چکاوک خواجه امیری خالدی، محسن حیدری، محمدرضا سالاری فنودی، مهدی سالاری فنودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1148-DUSTSTORM تغییراقلیم، مهاجرت، توسعه روستایی ali keykha مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1135-DUSTSTORM دادرسی اساسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه محمد کرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1136-DUSTSTORM دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران محمد کرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1071-DUSTSTORM راستی آزمایی پیش بینی گردوخاک در مدل عددی WRF-CHEM توسط الگوریتم شناسایی گردوغبار ماهواره Meteosat و داده های زمین پایه در شمال شرق ایران همراه با تحلیل دینامیکی مسیر انتقال آن: مطالعه موردی 30 مِی 2015 حسن شاکری، مجید بیجندی، هادی سیف الله زاده زوارم، علی محمدنیا، مظاهر عظیم زاده، هادی شیرازی، نرجس استادی، هادی امامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
88 1067-DUSTSTORM راهکارهای کاهش اثرات پدیده گردوغبار بر محیط زیست (مطالعه موردی: نیمه شرقی ایران) مهسا فرزانه، رضا برنا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1034-DUSTSTORM ردپای گرد و غبار روی درختان و محصولات خرما در مناطق خرماخیز سراوان و حومه مخمد عثمان امراء، علیرضا راشکی، محمود رمرودی، محمد گلوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
90 1033-DUSTSTORM ریزگرد: فیدبک طبیعت به بی تدبیری انسان مهدی دهقانی کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1142-DUSTSTORM ریزگرد معضل توسعه (مطالعه موردی تالاب هامون) امین دلداده کمالی، میعاد سلامتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1137-DUSTSTORM ریزگرد و تاثیر آن بر سلامت انسان و محیط زیست معصومه اسدی پور، معصومه ف روزانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1018-DUSTSTORM روندیابی متغیرهای باد در استان‌های ایلام، خوزستان و بوشهر مرتضی خداقلی، راضیه صبوحی، سمیه صالح پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
94 1061-DUSTSTORM ژئوشیمی و کانی شناسی ذرات گرد و غبار حاصل از فعالیت معدن کاری و فرآیند تولید کارخانه های آجرسازی (جنوبشرقی گرگان, نصرآباد) زهره لری پاریزی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1035-DUSTSTORM شناسایی ساختار همدیدی، دینامیکی جو و نقش میدان باد در گردوخاک میان مقیاس داخلی استان خوزستان (14 مارس 2012) الهام مبارک حسن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
96 1126-DUSTSTORM شناسایی قارچ‌های بیماریزای گیاهی همراه با طوفان‌های گرد و غبار دشت سیستان شیراحمد سارانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1043-DUSTSTORM شناسایی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی دشت سیستان ناصر راشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1145-DUSTSTORM شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش غلظت ریزگردها با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره امین اکسیر، سبحان مصطفایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1028-DUSTSTORM شناسایی و پایش محدوده زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از شاخص‌های BTD, NDDI و پارامتر D مطالعه موردی ( استان‌های حاشیه‌ای خلیج فارس و دریای عمان) فیروز آقازاده، اکبر حسین نژاد، رامین قاسمی، فاطمه موحد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
100 1087-DUSTSTORM طراحی نرم افزار RosePro جهت تحلیل سری زمانی داده های بادسنجی محمد علی صارمی نایینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
101 1122-DUSTSTORM طوفان‌های 120 روزه سیستان و چالش‌های بخش کشاورزی یعثوب شیری مقاله پذیرفته شده است
102 1012-DUSTSTORM طوفان های گرد و غبار و روش های مقابله با آن ها در منابع طبیعی ملیحه امینی، نرجس اکاتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1103-DUSTSTORM فرسایش آبی مهمترین عامل فرسایش بادی در ایران محسن فرزین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1119-DUSTSTORM فضاهای عمومی کارا و چالش انطباق با پدیده گرد و غبار: ارائه راهکارهای بهینه (مطالعه موردی: شهر زابل) محمدرضا عباسی نادرپور مقاله پذیرفته شده است
105 1146-DUSTSTORM کاهش ریزگردها از منظر اقتصاد مقاومتی سبز سیدمحمدمهدی شمس الدینی، محبوبه بهرامی، سیدحسین شمس الدینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1143-DUSTSTORM گیاهان قربانیان گمنام ریزگرد(مطالعه موردی تالاب هامون امین دلداده کمالی، کیمیا فرزین پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1082-DUSTSTORM لزوم تعیین ارتباط سیلاب های ایران با پدیده گرد و غبار محسن فرزین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1019-DUSTSTORM مدلسازی اثر متغیر های اقلیمی بر فراوانی گردوغبار با استفاده از رگرسیون چندکی رضا مدرس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
109 1099-DUSTSTORM مدلسازی سرعت آستانه فرسایش بادی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه جزینک، دشت سیستان) حسین پیری صحراگرد، احمد پهلوانروی، منیژه ارباب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1011-DUSTSTORM مدل سازی عوامل مؤثر در غلظت ذرات غبار موجود در هوا با استفاده از روش CUBIST فرهاد ذوالفقاری، غلامحسین عابدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
111 1036-DUSTSTORM مدلسازی و پیش بینی سرعت باد در زابل با استفاده از داده‌های آماری ده ساله (از سال 2008 تا 2017) آزاده مجیری، رضا مومنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
112 1024-DUSTSTORM مطالعه اثر طوفان‌های حاره‌ای بر یون‌سپهر با استفاده از داده‌های یون‌سپهری بهاره حسن زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1134-DUSTSTORM مطالعه امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در مخازن چاه نیمه سیستان عبدالعلی راهداری، تقی نجفی، عباس علیزاده، مرتضی جهانتاب، رضا فدایی، رضا ناصحی بومادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1039-DUSTSTORM مطالعه امکان کاشت گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides) در خاک‌های تخریب یافته مناطق فراخشک (مطالعه موردی: دشت سیستان) سعید پورمرتضی، مجید آجورلو، احمد پهلوانروی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
115 1101-DUSTSTORM مطالعه تغییرات طوفان های دشت سیستان و تغییرات عوامل موثر بر آن محدثه میر، سعیده ملکی، وحید راهداری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1006-DUSTSTORM معرفی فلزات سنگین موجود در گرد و غبارهای شهری و منشایابی آن ها خوشناز پاینده، محمد ولایت زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1095-DUSTSTORM مقایسه کمی فلزات سنگین کادمیوم، سرب، نیکل و وانادیوم در خاک های سطحی مناطق مسکونی و صنعتی شهر خرم آباد معصومه کریمی زاده، خوشناز پاینده، محمد ولایت زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 1070-DUSTSTORM مقایسه و ارزیابی پیش بینی پارامتر PM10 با استفاده از روش سری زمانی و روش پس پردازش مدل WRF-CHEM بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات شبکه عصبی و فازی در شمال شرق ایران : مطالعه موردی فرودگاه بین المللی بجنورد هادی سیف الله زاده زوارم، مجید بیجندی، حسن شاکری، علی محمدنیا، هادی شیرازی، مظاهر عظیم زاده، محسن کریمی راد، سعیده فخرهاشمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 1046-DUSTSTORM نقش پدیده ریزگرد بر سلامت انسان و محیط زیست فائزه چهرآذر، محمد جواد امیری، یحیی چهرآذر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1124-DUSTSTORM نقش طوفان‌های گرد و غبار در ایجاد شکوفایی جلبکی (کشند قرمز) در دریاها علی خسروانی زاده مقاله پذیرفته شده است
121 1123-DUSTSTORM نقش طوفان‌های گرد و غبار در القا شکوفایی قارچی در محیط‌های آبی و ایجاد مسمومیت برای آبزیان و انسان علی خسروانی زاده مقاله پذیرفته شده است
122 1045-DUSTSTORM نقش گرد و غبار در کشاورزی استان خوزستان فائزه چهرآذر، یحیی چهرآذر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1133-DUSTSTORM نقش مخازن چاه نیمه در حفظ ماهیان بومی منطقه سیستان عبدالعلی راهداری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1068-DUSTSTORM واکاوی و ردیابی توفان گرد وغبار فراگیر اردیبهشت 97 در نیمه جنوبی ایران مجید رضایی بنفشه، هاشم رستم زاده، میرکامل حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است