برای رسیدن به دانشگاه زابل، می توانید از پروازهای مشهد و تهران به فرودگاه زابل، پروازهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، چابهار، گرگان، کرمان به زاهدان استفاده کنید. از زاهدان به زابل، با خوردو در حدود 2 ساعت فاصله می باشد. همچنین می توانید با قطار از تهران به زاهدان و اصفهان به زاهدان، بیایید.  در این سفر بازدید از شهر سوخته، کوه خواجه، موزه شهر زابل و چاه نیمه های سیستان را از دست ندهید. همچنین با توجه به آب و هوای مناسب در این زمان، می توانید برنامه سفر را به چابهار و کویر شهداد (کلوت ها سیار زیبا) تدارک ببینید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه پروازی فرودگاههای زابل و زاهدان لطفا به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

پرواز های زاهدان

جهت آگاهی از برنامه حرکت قطارها به مقصد زاهدان لطفا به آدرس ذیل مرجعه فرمایید:

قطار های زاهدان


اقامتگاه های شهرستان زابلخانه معلم (10 دقیقه تا محل برگزاری همایش): 32226440-054 اقامتگاه پردیس (روبروی پردیس دانشگاه زابل): 09159547338هتل نیمروز (10 دقیقه تا محل برگزاری همایش): 32282717-054هتل آرام (15 دقیقه تا محل برگزاری همایش): 2-29550032-054

 


تصاویری از کلوت های شهداد