با توجه به اینکه عضویت در وب سایت کنفرانس بهتر است با ایمیل دانشگاهی (با پسوند ir ) صورت بگیرید، چنانچه محققین محترم مجبور به عضویت با سایر میل سرورها (یاهو، جیمیل و...) شده اند، اگر در مرحله بازیابی رمز ورود خود با مشکل عدم ارسال رمز جدید مواجه شده اند، می توانند با ارسال درخواست به آدرس ایمیل کنفرانس ( Duststorm@uoz.ac.ir) حداکثر در مدت 24 ساعت رمز جدید را دریافت کنند.

 با تشکر