هزینه شرکت در کنفرانس بر طبق نحوی شرکت در کنفرانس(دانشجو و اساتید ) توسط محقق محترم و تعداد مقالات به شرح جدول زیر می باشد: 

نحوی واریز هزینه ها

پرداخت هزینه های کنفرانس به صورت آنلاین انجام می شود. محققین محترم بعد از ثبت نام و ورود به پرتال شخصی در وب سایت کنفرانس با توجه به نوع عضویت خود و با مراجعه به بخش ثبت نام > صدور صورت حساب اقدام به تهیه صورت حساب و پس از آن با مراجعه به بخش ثبت نام > پرداخت صورتحساب اقدام به پرداخت آنلاین هزینه های خود کنند.

همچنین برای افرادی که شرایط پرداخت آنلاین را ندارند می توانند به روش زیر پرداخت را از طریق فیش واریزی انجام دهند:


لطفا بعد از محاسبه هزینه های واریزی خود (با توجه به نوع شرکت و تعداد مقالات) مبلغ را به شماره حساب 2569109054 نزد بانک تجارت بنام درآمد فعالیت های پژوهشی دانشگاه زابل واریز کرده و بعد از درج کد مقاله پذیرش شده بر روی فیش واریزی، تصویر آن را از طریق ایمیل های کنفرانس (Duststorm@uoz.ac.ir   یا Duststormuoz@gmail.com)و یا شماره فکس دبیرخانه کنفرانس (05431232045) ارسال نمایید.

 

 مهلت واریز هزینه تا 1 اردیبهشت 1398 می باشد   نکات مهم:


•    دقت فرمایید که پذیرش در روز کنفرانس صرفا با اخذ اصل فیش انجام خواهد شد، لذا در حفظ فیش واریزی کوشا باشید.
•    جهت صدور گواهینامه و چاپ مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند.
•    یک نسخه گواهی پذیرش مقاله به شخصی که در کنفرانس شرکت کرده (وجه واریزی بنام آن شخص باشد) تحویل داده می شود، چنانچه سایر نویسندگان مقاله مایل به دریافت گواهی پذیرش اصل می‌باشند، به ازای صدور هر گواهی اضافه مبلغ 100000 ریال (ده هزار تومان) به مبلغ واریزی باید اضافه گردد.
•    افرادی که به‌صورت دانشجو ثبت‌نام می‌کنند، ارسال تصویر کارت دانشجویی با تاریخ معتبر به همراه فیش واریزی الزامی می‌باشد.
•    واریز هزینه ثبت‌نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی‌باشد.