برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس بین المللی گرد و غبار با حضور محققین داخلی و خارجی
1398-02-06

در طی روزهای سوم و پنجم اردیبهشت 1398، کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا با موفقیت و با دستیابی به اهداف پیش بینی شده، انجام شد.

این خبر، تکمیل خواهد شد.