ظرفیت اسکان در مهمانسرای دانشگاه
1398-01-27

با توجه به استقبال محققین داخلی و خارجی از کنفرانس، اسکان شرکت کنندگان در مهمانسرای دانشگاه زابل، با حداکثر ظرفیت خواهد بود. لذا شرکت کنندگانی که تمایل دارند به صورت انفرادی اسکان پیدا کنند، می توانند با هزینه شخصی از هتل های موجود در شهر زابل، استفاده نمایند.