برگزاری کارگاه آموزشی در زمان برگزاری کنفرانس
1398-01-27

کارگاه آموزشی با عنوان "نحوه‌ی دریافت و تحلیل داده‌های گرد و غبار با استفاده از پایگاه داده GIOVANNI" توسط آقای دکتر، کوهزاد رئیس پور، عضو هیات علمی دانشگاه زنجان، برگزار می کند. هزینه این دوره برای هر نفر 50000 تومان بوده که ثبت نام به تعداد 15 نفر و قبل از شروع کنفرانس انجام می گردد. لذا، وجه مذکور باید با مراجعه به بانک و به حساب اعلام شده در سایت، واریز و تصویر فیش واریزی به همراه توضیح، به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال گردد.