تهیه پاورپوینت ارائه های شفاهی
1398-01-24

با توجه به حضور افراد از کشورهای مختلف در کنفرانس، ترجیحا محتوای فایل پاورپوینت ارائه های شفاهی به زبان انگلیسی تهیه گردد