نحوه حضور در کنفرانس
1398-01-21

با توجه به اعلام نتایج پذیرش مقالات، برای سهولت در ایاب و ذهاب و پذیرش شرکت کنندگان، خواهشمند است با دبیر اجرایی کنفرانس تماس حاصل فرمایید. شماره تلفن ایشان، بر روی سایت قرار داده شده است.