همکاری دانشگاه های کشور های درگیر با پدیده گرد و غبار در برگزاری کنفرانس
1397-10-12
همکاری دانشگاه های کشور های درگیر با پدیده گرد و غبار در برگزاری کنفرانس

بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مسئول روابط بین الملل دانشگاه کویه (Koya University) کردستان عراق، جناب آقای دکتر هاوکار مسئول روابط بین الملل این دانشگاه برای شرکت اساتید این دانشگاه در کنفرانس، اعلام آمادگی نمود.